REGISTRATION OF STUDENTS FOR COURSES OF STUDY OF UNIVERSITIES - ACADEMIC YEAR 2018/2019


Please enter your Index No/ඔබගේ විභාග අංකය ඇතුළත් කරන්න/தயவு செய்து சுட்டிலக்கத்தைக் குறிப்பிடுக

Personal details/පෞද්ගලික තොරතුරු/தனிப்பட்ட விபரங்கள்G.C.E. (A/L) Examination/අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගය/க.பொ.த. (உ/த) பரீட்சைTelephone No/දුරකථන අංකය/தொலைபேசி இல

Please enter a valid email address & use the same for future correspondence
ඉදිරි සන්නිවේදන කටුතු සඳහා නිවැරදි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් යොදන්න

தயவு செய்து ஏற்கத்தக்க மின்னஞ்சல் முகவரியைக் குறிப்பிட்டு, அதையே எதிர்கால தொடர்புக்காகவும் பயன்படுத்தவும்Removing unwanted Uni-codes from the preference list/අනවශ්‍ය කේතයන් මනාප ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීම/ தேவையற்ற யுனிகோட்களை விருப்பொழுங்குப்பட்டியலில் இருந்து நீக்குதல்

Students who wish not to be considered for some of the courses of study of universities (Uni-codes) in future rounds of filling of vacancies to which they have given higher preferences than the currently selected course of study of the university (Uni-code) in the application form for university or wish to remain in the course of study of the university (Uni-code) currently selected without getting promoted to any of the higher preferred courses of study of the universities under future rounds of filling of vacancies, should follow the steps given in section 4.2.2 of the University Admissions Handbook valid for the academic year 2018/2019.

තමා දැනටමත් තේරී ඇති පාඨමාලාවට සහ විශ්වවිද්‍යාලයට (Uni-code) වඩා ඉහළ මනාපයක් ලෙස සිය අයදුම්පතෙහි දක්වා ඇති ඇතැම් පාඨමාලා සහ විශ්වවිද්‍යාලයන්හි (Uni-codes) ඉදිරියේදී ඇතිවන පුරප්පාඩු සඳහා පුරප්පාඩු පිරවීම යටතේ තමන්ව සළකා බැලීමට අවශ්‍ය නොවන්නේ නම් හෝ දැනට තේරී සිටින පාඨමාලාවට හා විශ්වවිද්‍යාලයට ඉහළින් මනාපය සඳහන් කර ඇති කිසිඳු පාඨමාලාවකට හා විශ්වවිද්‍යාලයකට ඉදිරි පුරප්පාඩු පිරවීමේ වටයන්හිදී තේරී පත් නොවී දැනට තේරී සිටින පාඨමාලාවේ සහ විශ්වවිද්‍යාලයෙහිම (Uni-code) ඉදිරියටත් රැඳී සිටීමට කැමැත්ත දක්වන්නේ නම්, 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොතෙහි 4.2.2 ජේදයෙහි දක්වා ඇති පියවර අනුගමනය කරන්න.

மாணவர்கள் சில கற்கைநெறிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் (யூனி-கோட்கள்) எதிர்காலத்தில் ஏற்பட இருக்கும் வெற்றிட நிரப்பலின் கீழ் தம்மைக் கருத்தில் கொள்ள தேவையில்லை எனில் அல்லது தற்போது தேர்வூ செய்யப்பட்டுள்ள கற்கைநெறி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தினை (யூனி-கோட்) விட உயர் விருப்புரிமையாக தமது விண்ணப்பத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் எந்தவொரு கற்கைநெறி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் எதிர்கால வெற்றிட நிரப்பலின் கீழ் தெரிவாகாமல் எற்கனவே தேர்வூ செய்யப்பட்டுள்ள அக் கற்கைநெறி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்திலே (யூனி-கோட்) எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்தும் இருக்க விரும்பின்இ கல்வியாண்டு 2018/2019 இற்குரிய பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான கைநூலின் பிரிவூ 4.2.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள படிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
Student's Declaration
ශිෂ්‍යයාගේ ප්‍රකාශනය
மாணவருடைய பிரகடனம்


I agree to make the due registration fee to the University Grants Commission and register for the selected Bachelor's Degree Programme in the assigned university based on the results of the G.C.E. (A/L) Examination 2018. I understand that I am not eligible for university admission based on the results of a subsequent G.C.E. (A/L) Examination as per the Section 1.7(2) of the University Admissions Handbook valid for the Academic Year 2018/2019.

මම නියමිත ලියාපදිංචිවීමේ ගාස්තුව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට ගෙවා 2018 වර්ෂයේ අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල මත මා තේරුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ අදාළ ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචිවීමට එකඟ වෙමි. ඒ අනුව, 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොතේ 1.7(2) වන ජේදයට අනුව මා නැවතත් ඉදිරි වර්ෂයක අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල මත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් නොලබන බව දනිමි.

நான் உரிய பதிவிற்கான கட்டணத்தை பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு செலுத்துவதற்கு உடன்படுவதுடன், 2018 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த. (உ/த) பரீட்சையின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட இளமானி பட்ட பயில்நெறிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பல்லைக்கழகத்தில் பதிவு செய்கிறேன். 2018 / 2019 ம் கல்வியாண்டுக்கானபல்கலைக்கழக அனுமதிக் கைநூலின் பிரிவு 1.7(2) இன் கீழ் பிறிதொரு க.பொ.த. (உ/த) பரீட்சை பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழக அனுமதிக்குத் தகுதியற்றவர் என்பதை நான் அறிவேன்


Note
සටහන
குறிப்பு


Please note that you are requested to send the printed Online Payment Receipt along with evidence of required payment (copy of the paying in voucher, if paid to bank) by registered post to reach UGC for official purposes, after completing the registration.

කාර්යාලයීය ප්‍රයෝජනය පිණිස, ඔබ අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි වීමෙන් අනතුරුව, එසේ ලියාපදිංචි වීමෙන් ලද මුද්‍රිත පිටපත මුදල් ගෙවූ බවට ලිඛිත සාක්ෂි ද සමග (බැංකුවට මුදල් ගෙවූයේ නම්, එම ගෙවීම් වවුචරයේ පිටපත) ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට එවිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, அவசியப்பட்ட கொடுப்பனவின் சான்றுடன் சேர்த்து அச்சிடப்பட்ட ‘ஒன்லைன்’ பதிவுப் படிவத்தை பதிவுத் தபாலில் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவை அடையும் விதத்தில் அனுப்புமாறு நீங்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் என்பதை தயவு செய்து குறித்துக் கொள்ளவும்.